Bilinçaltı Terapi

Bilinçaltı terapi tedavisinde, zihin gevşek haldeyken uygulama yapıyoruz ve hipnoz içermeyen bir teknik kullanıyoruz. Amacımız, geçmişte maruz kalınan olumsuz duygu, düşünce ve davranışların yarattığı ve şimdiki yaşamı etkileyen ruhsal, zihinsel, duygusal ve fiziksel blokajları tespit etmektir. Beyne rahatlatıcı sinyaller yollayarak format atmaktık.

Sizin izin verdiğiniz ölçüde, bu blokajları çözmesine, dönüştürmesine ve böylece kişinin kendi kendisini iyileştirmesine yardım edilir.

Zihnimiz, beynimizi korumak adına, tüm rahatsız edici kayıtları bilinçaltına atar ve olayı unutmamız için gerekli savunma mekanizmasını geliştirir. Ancak, çözülmeden bilinçaltına atılan bu tip kayıtlar enerji alanımızda baskı yaratmaya devam ederler ve benzer deneyimlerle karşılaşıldığında tetiklenirler.

Terapi sırasında, bilincin elindeki malzemeyi (semboller, arketipler, çağrışımlar vb) kullanarak oluşturduğu hikayeye odaklanılır. Sunulan hikayenin doğrudan bilinçaltındaki bir kolaj mı, geçmiş yaşam anımsaması mı yoksa vizyon mu olduğunun önemi yoktur. Önemli olan, gerçek olanla sanal olanı ayırt edemeyen bilinçaltıyla konuşabileceğimiz ve anlaşabileceğimiz ortak bir dil yakalanabilmesidir. Bu sayede, bilinçaltına sanal olarak doğru uyaran verildiğinde yaşanan dönüşüm, gerçeklik düzeyinde de etkisini göstermektedir.

Bilinçaltı terapi Genellikle 2 saat süren bu çalışma 4 bölümden oluşuyor.:

  1. Öngörüşme, hikayeye geçiş,
  2. Bilinç düzeyini yükselterek kaynağa geçiş.
  3. Hikayeyi takip ederek keşfedilen sembollere göre sorunla yüzleşmek. Farkındalığa ulaşma, kaydın içerdiği negatif duyguyu boşaltarak sorunu dönüştürme ve şimdi’ye dönüş..
  4. Değerlendirme.

Bilinçaltı terapi Hangi durumlarda uygulanabilir?


• Sebebini bilemediğiniz ağrılarınız, hastalıklarınız, iç acılarınız varsa,
• İlişki sorunlarında,
• Suçluluk, değersizlik , özgüven eksikliği, kızgınlık, kıskançlık gibi negatif duygular yaşıyorsanız,
• Anlam veremediğiniz, korkularınız, kaygı, endişe ve fobileriniz varsa,
• Depresyon, derin üzüntü, yaşama sevincinin kaybı gibi sorunlarınız varsa,
• Kurtulmak istediğiniz kötü alışkanlıklarınız veya takıntılarınız varsa,
• Hedefinize ulaşmaktan sizi alıkoyan anlam veremediğiniz engelleriniz ve motivasyon eksikliğiniz varsa,
Olumsuz önyargılarınız varsa

Bilinçaltı terapi Herkes için uygun bir yöntem midir?

Değişime hazır olmadan veya onu göğüsleyecek koşul ve güç oluşmadan, bilinçaltının tam çözümleme yapması beklenemez. Ben iyileşeyim de koşullarım aynı kalsın diyenler, değişime direnenlerde uygun bir yöntem değildir. Her teknik gibi burada da uygulayıcının elinde sihirli değnek yoktur ve danışanın aktif katılımı olmadıkça dönüşüm mümkün olmamaktadır.

Bilinçaltı terapi Kimlere uygulanmaz?

Çok analitik ve sol beyin baskın insanlarda zihin çok fazla devreye giriyorsa
Ağır antidepresan veya uyuşturucu kullanan kişilerde

Bazı istisnalar hariç, 18 yaş altındaki kişilere uygulanmamaktadır.

Not: Bazen, özellikle kimlere uygulanmaz konusuyla ilgili sorular geliyor. Kısa bir açıklamayla konuyu biraz açmakta fayda var belki:

Analitik ve sol beyin baskın insanlarda uygulanmaz diye bir kural yok. Sadece uygulama sırasında zihnin çok fazla devreye girebileceği ihtimalini göz önünde bulundurmak ve ilk uygulamada herhangi bir ilerleme kaydedilemiyorsa bunu terapi talep edenle paylaşmak gerekiyor. Zihnin izin vermediği bir çalışmada, değil çözüm, sorunun tespiti veya kaynağını bulmak bile imkansızsa, bu yöntemin o kişiye uygun olmadığını kabul etmek gerekir.

Antidepresan ve uyuşturucular ise bilinci bulandırdığından, çalışmanın sağlıklı olması zordur. Nasıl bulanık bir suya daldığımızda görüş mesafesi çok kısaysa, burada da antidepresan ve uyuşturucu türevleri aynı etkiyi yaratır. Ancak, tedavinin bitiminde bir çalışma yapılması daha uygun olmaktadır.

Çocuklar kısmı ise en tartışmalı olanı. Bazı tekniklerde 18 yaşın altındakilere uygulama kısıtlaması yok. Ancak, henüz kişilik yapısı ve gelişimi tamamlanma aşamasında olan bir bireye bu yoğunlukta bir mental çalışmanın ne getireceği veya neyin önünü kesebileceğini bilmeden müdahale edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çocuklara uygulanabilecek istisnai durumların da, derin çalışmalar yerine, negatif duygu ve düşüncelerin yüzeysel olarak tahliye edileceği bir uygulama çerçevesinde gerçekleştirilmesini tercih ederim. Ama dediğim gibi, bu tamamen kendi seçimim ve özgür irade yasasını kendimce yorumumdan ibaret bir çıkarım. Anne olmaktan kaynaklı bir aşırı duyarlılık da denebilir, mümkündürJ

Bilinçaltı terapi haricinde HacamatSülük, Access Bars uygulamalarımızda mevcuttur. Facebook sayfamızıda takip edebilirsiniz.

Call Now ButtonÜcretsiz ara !